bloemenmozaïek logo png

BloemenMozaïek Lisse

Reglement

Wat fijn dat u mee wilt doen aan BloemenMozaïek Lisse! Wij wensen u veel creativiteit toe. Laten we samen alle bezoekers versteld doen staan van de prachtige mozaïeken en de vrolijk versierde straten, huizen en tuinen in onze mooie gemeente Lisse.

Om het evenement in goede banen te leiden hebben wij enkele regels opgesteld. Op deze pagina vindt u een samenvatting. Het reglement wordt elk jaar geactualiseerd. Wij adviseren u de meest recente versie te downloaden zodat u goed geïnformeerd bent. Heeft u nog vragen stuur ons dan gerust een mail via info@bloemenmozaieklisse.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Wij wensen u veel succes en plezier!
Het bestuur van Stichting BloemenMozaïek Lisse

Reglement Bloemenmozaïek-wedstrijd

Deelname

Deelname staat open voor iedereen, met name privépersonen, familieleden, groepen, scholen, verenigingen, bedrijven etc. mits het werkstuk voldoet aan het reglement en binnen de grenzen van Lisse wordt “opgesteld” (in afwijkende gevallen beslist het bestuur). Elk opgegeven werkstuk zal worden beoordeeld door een deskundige jury wiens oordeel bindend is.  Als deelnemer wordt aangemerkt diegene die heeft ingeschreven volgens de daartoe geldende procedure.  De inschrijving dient te geschieden via het inschrijfformulier op onze website. Alle ingeschreven en gerealiseerde werkstukken worden opgenomen in een speciale mozaïekroute. Ook wordt er een fietsroute langs de mozaïeken uitgezet waarin tevens een “kunstroute” langs verschillende galerieën wordt opgenomen.

Thema

Het comité kan besluiten een thema toe te wijzen aan het maken van een mozaïek. De afgelopen jaren is er geen thema gekozen om de creativiteit, inventiviteit en originaliteit van de deelnemers te vergroten.

Categorieën

De wedstrijd is ingedeeld in 7 categorieën. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor:

Categorie 1 – Standaardklasse Fijnsteek
Dit mozaïek bestaat voor ten minste 80% uit nagel voor nagel opgestoken bloemen met een minimale afmeting van 1 m². Dit vierkante of rechthoekige mozaïek dient uit een aaneengesloten plat vlak te bestaan hetzij liggend, staand of hangend.
Categorie 2 – Vrije Vorm Fijnsteek
Dit mozaïek bestaat voor ten minste 80% uit nagel voor nagel opgestoken bloemen. Figuren of fantasievormen zijn in vrije vorm gemaakt en alleen aan voorzijde gestoken (tweedimensionaal).
Categorie 3 – Grofsteekmozaïek
Dit mozaïek bestaat voor 80% uit in trossen opgestoken bloemen, met een minimale afmeting van 2 m². Dit mozaïek dient uit een aaneengesloten plat vlak te bestaan hetzij liggend, hangend of staand.
Categorie 4 – Strooimozaïek
Dit mozaïek bestaat uit gestrooide nagels van bloemen met een minimale afmeting van 2 m². Dit mozaïek dient uit een aaneengesloten plat vlak te bestaan hetzij liggend, hangend of staand.
Categorie 5 – Mozaïek 3-D
Mozaïek waar omheen gelopen kan worden en dat aan alle kanten opgestoken wordt. Deze creaties kunnen gemaakt zijn van gedeeltelijk steekwerk (grof of fijn) met gebruik van diverse andere materialen.
Categorie 6 – Straatversiering
Bloemsierstukken, gevelversiering etc.
Categorie 7 – Jeugdmozaïek t/m 12 jaar
Dit mozaïek gemaakt door kinderen in deze leeftijd bestaat voor 80% uit bloemen, doch geheel volgens eigen idee.

Onderwerp

Het onderwerp van elk werkstuk is ter vrije keuze. Indien naar een voorbeeld is gewerkt, dient dit duidelijk zichtbaar voor de jury in de nabijheid van het werkstuk te worden gelegd.

Materiaal

Voor elk deelnemend werkstuk geldt dat er uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van tulpen, hyacinten, narcissen en andere bolgewassen of delen daarvan (blaadjes, stelen etc.). Daarnaast is het spaarzaam gebruik van andere natuurlijke producten als touw, vlas, stro etc. toegestaan. Bedenk daarbij wel, dat een teveel daarvan punten kan gaan kosten, uiteindelijk moet er een bloemenmozaïek worden vervaardigd. Het bijkleuren van bloemen is niet toegestaan. Vanzelfsprekend zijn afwerklijsten, gras, eventueel dunne staaldraadjes, nylondraad, verwerking van heesters, jute, riet etc. als afwerking of entourage toegestaan teneinde het werkstuk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Het gebruik van kunststoffen dient u zoveel mogelijk te vermijden, want dit telt beslist mee in het nadeel van de beoordeling. Ondergrondse constructies, belichtings- en verlichtingselementen etc. vallen hier niet onder en kunnen naar eigen inzicht worden toegepast. Tracht alle “hulpmaterialen” zo goed mogelijk weg te werken.

Beoordeling

Bij de beoordeling zal worden gelet op:
  1. totale ( eerste) indruk
  2. vormgeving
  3. kleurgebruik
  4. originaliteit
  5. afwerking
Alle werkstukken dienen op de dag van de beoordeling (wedstrijd) om 8:00 uur gereed te zijn en zichtbaar op straat uitgestald te zijn, dan wel aan gebouw of andere bouwkundige installaties bevestigd te zijn (afwijkingen dienen vooraf overeengekomen te zijn met het comité). Werkstukken die niet klaar zijn, vallen buiten de beoordeling. Vanzelfsprekend moet het werkstuk aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Prijzen

In elk der genoemde categorieën is een aantal prijzen beschikbaar gesteld. Bij onvoldoende kwaliteit binnen een categorie, d.w.z. een te laag behaald aantal punten, worden geen prijzen uitgereikt.
Er wordt een ere-wisselbeker beschikbaar gesteld. Deze wisselbeker gaat in eigendom over aan een deelnemer die drie jaar achtereen of vijf keer in totaal de eerste prijs heeft behaald.

De Lisse ere-wisselbeker wordt uitgereikt aan diegene, die volgens de jury de beste totale indruk van het geheel aan werkstukken of van een enkel werkstuk achter laat.
Verder stelt de gemeente Lisse een prijs beschikbaar voor de beste buurt. Een door de gemeente vastgestelde jury zal dit beoordelen.
bloemenmozaïek logo png

BloemenMozaïek Lisse